Image Alt

Regulamin współpracy z firmą MO studio treningu

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich współpracujących z MO Studio Treningu. Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 1. Trener – MO studio treningu, ul. Zegrzyńska 6, lokal 4, 05-119, Legionowo
 2. Klient – osoba korzystająca z usług MO studio treningu

§1 Stan zdrowia klienta

 1. Klient rozpoczynając współpracę zobowiązany jest przejść badania okresowe i posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania aktywności fizycznej wydane przez lekarza. Jeżeli nie wykona w/w badań ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody na własnym zdrowiu.
 2. Klient zobowiązany jest nie ukrywać swojego prawdziwego stanu zdrowia.
 3. W przypadku nagłego pogorszenia się samopoczucia podczas treningu klient zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym trenera.
 4. Każdy wysiłek fizyczny niesie za sobą ryzyko doznania kontuzji. Trener dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować to ryzyko. Trener nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu.

§2 Realizowanie treningów – zasady współpracy

Treningi grupowe

 1. Na wszystkie treningi grupowe obowiązuje Rezerwacja miejsca.
 2. Treningi trwają 55 minut.
 3. Zapisy otwierane są na  tydzień przed planowanymi zajęciami.
 4. Anulowanie rezerwacji należy zgłosić przynajmniej na 6 godzin przed zajęciami, a w przypadku zajęć porannych (tj. zajęć, które rozpoczynają się do godz. 12:00 włącznie) nieobecność można zgłosić do godziny 19:00 dnia poprzedniego. Rezerwacje można odwołać logując się do swojego panelu klienta i wybierając przycisk edycji rezerwacji.
 5. Minimum 5 osób jest wymagane, aby zajęcia się odbyły. Zajęcia odwoływane są nie mniej niż na 2 godziny przed ich rozpoczęciem.
 6. Zajęcia Pole Dance Kids i Aerial Hamak Kids są wyjęte z rezerwacji i zasad karnetowych, obowiązuje opłata miesięczna zgodnie z warunkami umowy.
 7. Zajęcia Kids przeznaczone są dla dzieci od 7 do 11 roku życia. W pozostałych zajęciach mogą uczestniczyć dorośli i młodzież powyżej 11 roku życia.
 8. Na wszystkie zajęcia prócz warsztatów honorujemy karty: MultiSport Plus, MultiSport Senior oraz FItProfit.
 9. Udział w zajęciach odbywa się na podstawie ważnego karnetu, karty MultiSport lub opłaty za wejście jednorazowe.
 10. Karnet ważny jest przez okres jednego miesiąca.
 11. Karnet można zawiesić raz na 3 miesiące na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.
 12. W klubie obowiązuje jednorazowa składka członkowska w wysokości 100 zł oraz zwrotna kaucja przy pierwszej rezerwacji w wysokości 45 zł.
 13. Kaucja zwrotna to ochrona przed nieobecnością, zbyt późnym wypisem z zajęć, przy nieaktywnym karnecie lub pakiecie benefitowym np. kartą MultiSport.
 14. Kaucją objęci są w równym stopniu karnety jak i karty MultiSport. W każdej chwili można się ubiegać o zwrot niewykorzystanej kaucji lub zostawić sobie możliwość rezerwacji bez każdorazowej opłaty.
 15. Wejście jednorazowe jest zwolnione z opłaty członkowskiej, ale nie z kaucji.
 16. Opłata za niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi.
 17. Dokonując rezerwacji Klient potwierdza, że jest świadomy faktu, że zajęcia sportowe są obarczone ryzykiem kontuzji i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.
 18. Zgodę na uczestnictwo w zajęciach osób niepełnoletnich wyrażają rodzice lub opiekunowie, oświadczając, że są świadomi ryzyka urazu lub kontuzji.
 19. Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem zajęć, a rezerwacja oznacza jego akceptację.

Treningi personalne

 1. Trening personalny trwa 55 minut.
 2. Wpłata za treningi następuje z góry.
 3. Odwołanie treningu personalnego możliwe jest do godziny 16:00 w dniu poprzedzającym trening. Jeżeli zgłoszenie Odwołania nastąpi po godzinie 16:00 lub klient całkowicie się nie pojawi trening uznaje się, jako zrealizowany. Jeżeli trening odbywa się w poniedziałek, odwołanie treningu możliwe jest do 16:00 w piątek.
 4. W przypadku spóźnienia trening zostaje skrócony o czas spóźnienia.
 5. Treningi odbywają się w określonych miejscach po wcześniejszym uzgodnieniu.
 6. Na treningu obowiązuje strój sportowy: obuwie sportowe, sportowa koszulka, spodnie dresowe, w przypadku niesprzyjającej aury także sportowa bluza. Na treningu należy mieć ze sobą czystą wodę mineralną.
 7. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z dalszej współpracy, nie później niż miesiąc przed planowanym zakończeniem współpracy.
 8. Przed rozpoczęciem współpracy klient zobowiązany jest jasno sprecyzować swój cel współpracy oraz odpowiedzieć zgodnie z prawdą na wszelkie pytania zadane przez trenera.
 9. Klient zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby stosować się do zaleceń i planów wydanych przez trenera.
 10. Trener zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy w przypadku nagminnego nierealizowania treningów personalnych oraz niestosowania się do zaleceń i planów wydanych przez trenera.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Trener ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby podopieczny uzyskał pożądane efekty jednak nie gwarantuje 100% ich uzyskania.
 2. Rozpoczęcie współpracy oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Trener zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O powstałych zmianach poinformuje klienta oraz opublikuje na stronie https://majaopara.pl.

§4 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MO studio treningu (zwany dalej „Maja Opara”) z siedzibą: 05-110 Jabłonna, ul. Leśna 21A lok 19, NIP: 536-161-70-61, Adres e-mail: kontakt@majaopara.pl.
 2. MO Studio Treningu dysponuje Pana/Pani danymi osobowymi zawartej w niniejszej ankiecie personalnej.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez MO Studio Treningu
 4. Pana/ Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem prawnie uzasadnionych sytuacji, na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 5. Podane przez Pana/ Panią dane osobowe nie będą przekazywane innym firmom bez Pana/Pani wyraźnej zgody.
 6. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy z MO Studio Treningu jak i po jej zakończeniu.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług przez MO Studio Treningu.

§5 Oświadczenia

Oświadczenie dla uczestników zajęć

Oświadczam, że przedstawione przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Jestem świadoma/y, że przedstawienie nieprawdy lub zatajenie ważnych informacji spowoduje brak efektów współpracy z Trenerem lub będzie skutkować bardzo niewielkimi efektami. Zdaję sobie sprawę, że niestosowanie się do wskazań Trenera nie przyniesie oczekiwanych przeze mnie rezultatów. Akceptuję regulamin współpracy oraz oświadczam, że nie występują u mnie medyczne przeciwwskazania uniemożliwiające odbywanie treningów indywidualnych, czy grupowych.

Oświadczam, że jestem świadoma/y ryzyka i biorę pełną odpowiedzialność za kontuzje lub inne urazy powstałe podczas treningu.

Oświadczenie dla rodziców lub opiekunów

Oświadczam, że na własną odpowiedzialność wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach mojego niepełnoletniego dziecka i jestem świadoma/y zagrożeń urazów i kontuzji podczas zajęć w MO Studio Treningu.

§6 Regulamin płatności PayU

Jak zapłacić przez PayU?

Do skorzystania z możliwości jakie daje PayU trzeba posiadać rachunek w Banku.

Gdy wybierzemy opcję płatność przez PayU, to zostaniemy przekierowani do strony, na której będziemy mogli wybrać bank, który zrealizuje transakcję.

Po kliknięciu w ikonę wybranego banku, zostaną Państwo przekierowani na stronę logowania w serwisie internetowym lub mobilnym.
Po zalogowaniu się do swojego konta, oczom Państwa ukaże się wypełniony formularz zawierający niezbędne dane, potrzebne do wykonania przelewu. Na tym etapie transakcji nie można już dokonać żadnych korekt w formularzu. Eliminuje to możliwość popełnienia jakiegoś błędu (np. niepoprawny numer konta, złe dane odbiorcy itp.), który może się zdarzyć podczas tworzenia tradycyjnego przelewu.

Pozostaje Państwu zatwierdzić płatność przy pomocy kodu weryfikacyjnego sms lub kodu z tokena, który otrzymają Państwo od swojego banku.

Po zrealizowaniu transakcji zostaną Państwo automatycznie wylogowani ze swojego konta bankowego i przeniesieni na stronę sklepu, w którym dokonywali Państwo zakupu.

Koszt usługi pokrywa sprzedawca MO Studio Treningu Maja Opara. W przypadku reklamacji usługi, czy jego zwrotu, operator zwróci na Państwa rachunek całą naliczoną opłatę.

Reklamacja

Reklamacja usługi przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy trening się nie odbył, lub został przeprowadzony w sposób nienależyty. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni, wniosek należy kierować mailowo na kontakt@majaopara.pl .

PayU dodatkowe informacje

PayU to aktualnie najpopularniejsza metoda szybkich e-płatności w Polsce, systemem są zarówno bezpieczne jak i szybkie oraz niesamowicie wygodne dla klientów. Dlatego serdecznie polecamy i zachęcamy, aby Państwo skorzystali z tej formy płatności.

Numer Konta MO Studio Treningu

75 1160 2202 0000 0004 7128 5594
Mo Studio Treningu Maja Opara
Ul. Zegrzyńska 6, lokal 4, 05-119 Legionowo

Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

Working hours

Monday – Friday:
07:00 – 21:00

Saturday:
07:00 – 16:00

Sunday Closed

Our socials
About